Współpraca z organizacjami pacjentów

 

Celgene współpracuje z wieloma grupami pacjentów i wspiera wiele inicjatyw, kampanii społecznych, projektów i akcji, które mają na celu poprawę sytuacji chorych, edukację w zakresie diagnostyki i terapii, profilaktyki i postaw prozdrowotnych.

Wsparcie udzielane przez Celgene organizacjom pacjentów w Polsce jest deklarowane co roku 1 kwietnia na stronie internetowej www.celgene.com.