Zasady kultury korporacyjnej

Przejrzyste reguły


Celgene we wszystkich swoich aktywnościach kieruje się najwyższymi standardami etycznymi i biznesowymi. Nasze działania są zawsze transparentne i mają na celu dobro pacjenta.

Kodeks przejrzystości EFPIA
Celgene, jako członek Europejskiej Federacji Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), w pełni stosuje się do zasad i wytycznych Kodeksu przejrzystości EFPIA dotyczących naszych relacji z pracownikami ochrony zdrowia i organizacji ochrony zdrowia.

Przynależność do INFARMA

Celgene sp. z o.o. jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA i w swoich działaniach kieruje się przyjętymi kodeksami biznesowymi.

Zachęcamy do odwiedzenia anglojęzycznej strony Celgene w celu szczegółowego zapoznania się z polityką społecznej odpowiedzialności biznesu, obowiązującej w naszej organizacji.
Przejdź do strony anglojęzycznej