EFPIA – Kodeks przejrzystości

 Kodeks przejrzystości

Celgene, jako członek Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), w pełni respektuje wymogi zawarte w Kodeksie przejrzystości EFPIA, określającym zasady udostępniania informacji dotyczących współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Zachęcamy do odwiedzenia anglojęzycznej strony Celgene w celu szczegółowego zapoznania się z polityką społecznej odpowiedzialności biznesu, obowiązującej w naszej organizacji.
Przejdź do strony anglojęzycznej

2021

Język EFPIADokumenty MetodologiaRaport
POLSKI

EFPIA Dokumenty Metodologia Raport

2020

Język EFPIADokumenty MetodologiaRaport
POLSKI

EFPIA Dokumenty Metodologia Raport

2019

Język EFPIADokumenty MetodologiaRaport
POLSKI

EFPIA Dokumenty Metodologia Raport

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report