EFPIA – Kodeks przejrzystości

 Kodeks przejrzystości

Celgene, jako członek Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), w pełni respektuje wymogi zawarte w Kodeksie przejrzystości EFPIA, określającym zasady udostępniania informacji dotyczących współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

2017

Język EFPIADokumenty MetodologiaRaport
POLSKI

EFPIA Dokumenty Metodologia Raport

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

2016

Język EFPIADokumenty MetodologiaRaport
POLSKI

EFPIA Dokumenty Metodologia Raport

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

2015

Język EFPIADokumenty MetodologiaRaport
POLSKI

EFPIA Dokumenty Metodologia Raport