Społeczna odpowiedzialność

 

Celgene pojmuje społeczną odpowiedzialność przede wszystkim jako:

  • aktywne działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia pacjentów;
  • uwzględnienie w swoich działaniach dobra i potrzeb pacjentów oraz ogółu społeczeństwa;
  • włączanie się w działania na rzecz zwiększenia dostępu do oferowanych terapii;
  • zaangażowanie w działania o charakterze prozdrowotnym i edukacyjnym oraz w aktywności zwiększające świadomość społeczną w zakresie zdrowia;
  • poszanowanie środowiska naturalnego i jego zasobów;
  • przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
  • poszanowanie partnerów biznesowych.

Podstawą naszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności są: uczciwość, odpowiedzialność, etyczne postępowanie, przejrzyste procesy decyzyjne oraz postawa odzwierciedlająca nasze firmowe wartości.

Projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności są zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania.

Zachęcamy do odwiedzenia anglojęzycznej strony Celgene w celu szczegółowego zapoznania się z polityką społecznej odpowiedzialności biznesu, obowiązującej w naszej organizacji.
Przejdź do strony anglojęzycznej