Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i ochrony danych obowiązująca w Celgene.

Celgene uznaje wagę ochrony danych użytkowników swojej witryny internetowej. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby należycie szanować prywatność naszych użytkowników. Podczas gdy połączenie internetowe może nie gwarantować pełnego bezpieczeństwa przesyłanych informacji, polityka prywatności obowiązująca w Celgene została opracowana w celu zapewnienia użytkownikom wyboru i kontroli w zakresie przekazywania danych osobowych oraz zagwarantowania, że informacje te będą wykorzystywane zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem. Niniejsza Polityka prywatności i ochrony danych ma charakter globalny ‒ jest wspólna dla wszystkich witryn lokalnych Celgene na całym świecie. Zamieszczona poniżej Polityka prywatności i ochrony danych ma na celu dowiedzenie użytkownikowi naszej troski i staranności w zakresie traktowania danych zbieranych od osób odwiedzających naszą witrynę internetową.

Rodzaj gromadzonych informacji oraz sposoby ich wykorzystywania
Niektóre dane przechowywane na naszych serwerach to informacje przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy, inne zaś są gromadzone automatycznie. W przypadku informacji dobrowolnie przekazywanych przez użytkownika zbierane są wyłącznie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail lub lokalizacja geograficzna.

Serwery Celgene automatycznie gromadzą informacje zbiorcze, obejmujące całkowitą liczbę odwiedzających naszą witrynę internetową, liczbę odwiedzin na poszczególnych stronach oraz nazwę domeny. Żadne dane osobowe nie są zapamiętywane automatycznie. Informacje zbiorcze służą lepszemu zrozumieniu potrzeb i oczekiwań użytkowników, a to z kolei ‒ optymalizacji naszych treści i usług.

W niektórych obszarach niniejszej witryny Celgene wykorzystuje technologię określaną mianem cookies (ciasteczka). Cookies są swego rodzaju znacznikami, które serwer umieszcza w przeglądarce użytkownika, gdy ten odwiedza naszą witrynę internetową. Cookies pozwalają zoptymalizować funkcjonalność witryny i umożliwiają zagwarantowanie użytkownikowi sprawnego i satysfakcjonującego korzystania z jej treści. Dzięki zastosowaniu cookies możemy dysponować dokładniejszymi zagregowanymi statystykami dotyczącymi korzystania z naszej witryny. Cookies pozwalają nam śledzić zachowania użytkowników witryny, dzięki czemu możemy identyfikować niezaspokojone potrzeby odwiedzających w zakresie treści zamieszczanych w obrębie witryny. Mechanizm funkcjonowania cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych z urządzenia użytkownika.

Celgene daje możliwość aplikowania online osobom zainteresowanym podjęciem pracy w naszej organizacji. Curriculum vitae, a przy tym również dane osobowe w nim zawarte,  przesłane za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej  będą przetwarzane tylko wewnętrznie lub we współpracy z partnerami wspierającymi nas w zakresie procedur związanych z zasobami ludzkimi wyłącznie w celu przeprowadzenia danego lub przyszłego procesu rekrutacyjnego. Każdy partner biznesowy lub dostarczyciel usług współpracujący z Celgene jest zobowiązany do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności.

Użytkownicy witryny mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail w celu uzyskania interesujących ich informacji. Dane przekazywane w wiadomości e-mail są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi osobie wysyłającej zapytanie.

Witryny Celgene nie są przeznaczone lub zaprojektowane dla dzieci poniżej 13. r.ż. Nie gromadzimy danych osobowych użytkowników, o których wiemy, że nie ukończyli 13. r.ż.

Przekazywanie zebranych informacji innym podmiotom
Nie przekazujemy informacji zgromadzonych za pośrednictwem naszej witryny innym organizacjom z wyjątkiem firm wchodzących w skład grupy Celgene w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej lub w innych państwach, partnerów biznesowych lub dostarczycieli usług, z którymi współpracujemy (np. organizacjami oferującymi programy ciągłego szkolenia medycznego), jeżeli jest to uzasadnione, jak również jeżeli jest to wymagane  przepisami prawa organów wskazanych regulacjami prawnymi (np. obowiązek przedstawiania raportów o bezpieczeństwie właściwym organom rejestracyjnym). Każdy partner biznesowy oraz dostarczyciel usług, który otrzymuje takie informacje od Celgene, jest zobowiązany do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności i ochrony danych. Celgene nie sprzedaje ani w żaden sposób nie udostępnia danych osobowych innym organizacjom w celach  komercyjnych. Nie współpracujemy ani nie nawiązujemy specjalnych relacji z żadnymi adserwerami.

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych
Informacje osobowe są przechowywane w zabezpieczonych bazach danych stworzonych zgodnie z celem, w którym dane te są gromadzone, i dostępnych wyłącznie dla uprawnionych pracowników Celgene i partnerów biznesowych związanych z nią stosownych umową.

Polityka wobec linków do stron powiązanych
W obrębie naszej witryny internetowej mogą być zamieszczane linki do innych witryn. Celgene umieszcza takie linki wyłącznie dla wygody użytkowników. Linki do stron powiązanych nie stanowią wyrazu poparcia ani jakiejkolwiek gwarancji dla produktów, usług lub treści oferowanych w obrębie strony powiązanej. Celgene nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie obowiązujących praktyk dotyczących ochrony prywatności obowiązujących w obrębie stron powiązanych ani treści tam dostępnych. W celu uzyskania informacji o zasadach gromadzenia i rozpowszechniania danych w tych witrynach zalecamy bezpośredni kontakt z prowadzącymi je podmiotami.

Zmiany w zakresie polityki prywatności

Bez uszczerbku dla Państwa uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów, Celgene zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności bez uprzedzenia, celem odzwierciedlenia postępu technologicznego, zmian prawnych i regulacyjnych i dobrych praktyk biznesowych. O wszelkich zmianach użytkownicy, których adresem mailowym dysponujemy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Dodatkowo, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona w witrynie internetowej Celgene

Jeżeli Celgene zmieni swoje praktyki w zakresie prywatności, zaktualizowana wersja niniejszej Polityki prywatności będzie odzwierciedlać te zmiany.

Administrator danych:

Niniejsza witryna internetowa (Witryna) jest własnością firmy Celgene Limited (Celgene), przez co spółka ta będzie administratorem Państwa danych osobowych przekazanych jej za pośrednictwem niniejszej Witryny . Pragniemy poinformować, że pomimo iż Witryna jest obsługiwana, weryfikowana oraz aktualizowana przez Celegene Sp. z o.o., będącą podmiotem Polskim, jej hosting jest prowadzony na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przedstawionych tu: Polityki prywatności, praktyk stosowanych w niniejszej witrynie oraz sposobu korzystania z niej, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-maila: biuro@celgene.com, telefonu: +48 22 550 37 00 lub poczty tradycyjnej:

Celgene sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 74
02-954 Warszawa

Dołożymy wszelkich starań, aby najszybciej jak to możliwe odpowiedzieć na Państwa zapytania i potrzeby.