Hematoonkologia i onkologia guzów litych

 

    • NOWOTWORY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO:

Ostra białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka mielomonocytowa

Szpiczak mnogi

Zespoły mielodysplastyczne

 

    • NOWOTWORY UKŁADU CHŁONNEGO:

Chłoniak z komórek płaszcza

 

    • GUZY LITE:

Niedrobnokomórkowy rak płuca

Rak piersi

Gruczolakorak trzustki