Obszary działań

Pasja, innowacje, odwaga

Naukowiec i ekran komputera

Pasja, innowacje, odwaga to podstawa naszych działań, które realizujemy w kluczowych dla nas obszarach:

  • Opracowywanie, badanie oraz wdrażanie innowacyjnych terapii w zakresie chorób nowotworowych oraz innych poważnych schorzeń zapalnych o podłożu immunologicznym. Priorytetem Celgene w najbliższej przyszłości jest skoncentrowanie wysiłków na projektach badawczo-rozwojowych, których celem jest przekształcenie dotychczas śmiertelnych chorób w schorzenia przewlekłe lub uleczalne.
  • Stały wzrost inwestycji w badania kliniczne i nadzór nad bezpieczeństwem terapii, prowadzonych z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich przepisów prawa.
  • Współpraca z naukowcami, środowiskami medycznymi oraz z organizacjami pacjentów.
  • Zaangażowanie w działania mające na celu zwiększenie dostępu do nowoczesnych terapii.
  • Wspieranie inicjatyw organizacji pacjentów realizujących programy edukacyjno-informacyjne.