Compliance

Kultura przestrzegania zasad

Każde działanie podejmowane w Celgene ma prowadzić do jednego wspólnego celu ‒ poprawy stanu zdrowia i jakości życia pacjentów.

Warunkiem realizacji tego celu jest zaufanie, jakim obdarzają nas nasi współpracownicy, pacjenci, partnerzy biznesowi oraz społeczeństwo. A siła tego zaufania zależy od wiarygodności naszych słów oraz uczciwości, przejrzystości i rzetelności naszych działań.

Dlatego bezwzględnie przestrzegamy zasad kultury korporacyjnej, regulacji branżowych oraz norm i wytycznych obowiązujących w Celgene, których podstawę stanowią uczciwość, odpowiedzialność, etyczne postępowanie, przejrzyste procesy decyzyjne oraz postawa odzwierciedlająca nasze wartości.