Kultura organizacyjna

Nasza Wizja, Nasze wartości, Nasza Spolecznosc, Nasz Cel
Nasza Wizja, Nasze wartości, Nasza Spolecznosc, Nasz Cel

Kliknij w obrazek, aby go powiększyć.

 
NASZA WIZJA
Siła odwagi

Misją firmy Celgene jest stworzenie globalnej firmy biofarmaceutycznej, będącej liderem w obszarze opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów leczniczych stosowanych w leczeniu pacjentów z chorobami nowotworowymi, zaburzeniami immunozapalnymi oraz z innymi niezaspokojonymi potrzebami medycznymi.

NASZE WARTOŚCI
Siła etosu

  • Po pierwsze pacjent.
  • Odwaga w podejmowaniu wyzwań i upór w przezwyciężaniu trudności.
  • Wiarygodne zobowiązania i rzetelne działania.
  • Najwyższe standardy ‒ przełomowe osiągnięcia.
  • Ciekawość i pasja odkrywania nieznanego.

NASZA SPOŁECZNOŚĆ
Siła współpracy

  • Wzajemne poszanowanie.
  • Różnorodność i tolerancja.
  • Relacje oparte na uczciwości, atmosfera otwartości i wzajemnej życzliwości.
  • Przejrzysta komunikacja, wspólne rozwiązywanie problemów.
  • Wspólnie tworzymy przełomowe rozwiązania terapeutyczne dla pacjentów.

NASZ CEL
Siła motywacji

Wprowadzanie przełomowych zmian w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów dzięki odważnym inwestycjom w prace badawczo-naukowe oraz ukierunkowaniu wszelkich naszych działań na poprawę stanu zdrowia i jakości życia każdego pacjenta.