Historia Firmy

Celgene Corporation, założona w 1986 r. z siedzibą w Summit, New Jersey, USA, jest globalną firmą biotechnologiczną zajmującą się opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych w obszarze leczenia nowotworów, zaburzeń zapalnych o podłożu immunologicznym, zwłaszcza tych jednostek chorobowych, w których dostępność terapii jest wciąż ograniczona. Obecnie w wiodących ośrodkach medycznych na całym świecie prowadzonych jest wiele badań klinicznych z zastosowaniem cząsteczek opracowanych w Celgene, które być może w najbliższej przyszłości będą stanowiły odpowiedź na niektóre wyzwania medyczne.

Terapie oferowane przez Celgene oraz projekty badawcze przez nią prowadzone obejmują substancje lecznicze wskazane do stosowania w nowotworach krwi i guzach litych, takich jak szpiczak mnogi (multiple myeloma, MM), zespoły mielodysplastyczne (myelodysplastic syndromes, MDS), przewlekła białaczka limfocytowa (chronic lymphocytic leukaemia, CLL), przewlekła białaczka mielomonocytowa (chronic myelomonocytic leukaemia, CMML), chłoniak z komórek płaszcza (mantle cell lymphoma, MCL), ostra białaczka szpikowa (acute myeloid leukaemia, AML), chłoniaki nieziarnicze (non-Hodgkin’s lymphoma, NHL), rak trzustki, rak piersi, niedrobnokomórkowy rak płuca, czerniak oraz w chorobach zapalnych o podłożu immunologicznym, takich jak łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów oraz choroba Leśniowskiego-Crohna.

Celgene w Europie i w Polsce

Celgene Europe działa od 2006 r., a jej siedziba znajduje się w Boudry w Szwajcarii.

Celgene sp. z o.o. powstała w Polsce w 2008 r. i mieści się w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 74.