Badania i rozwój

Obecnie w wielu ośrodkach medycznych na całym świecie prowadzonych jest szereg badań klinicznych z zastosowaniem cząsteczek opracowanych w laboratoriach Celgene. Badania kliniczne stanowią najważniejszy element fazy naukowo-badawczej, ponieważ dzięki rygorystycznym procedurom i wymogom są one gwarancją, że dana terapia jest skuteczna i bezpieczna dla pacjenta.

Polityka przejrzystości w zakresie badań klinicznych

Celgene zachowuje pełną przejrzystość w zakresie informacji dotyczących badań klinicznych i stosuje się do wytycznych kodeksu postępowania zatwierdzonego przez Międzynarodową Federację Producentów i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (IFPMA).